Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Đồ vật Giáo Dục 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai tay đưa ra trước ngang tầm ngực, đầu các ngón tay trái chụm lại, ngón trỏ phải đặt giữa các ngón tay trái rồi xoay một vòng. Sau đó chuyển tay phải làm động tác viết trên không gian.

Advertisement


Advertisement