Cần Thơ Đồ vật 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm lại, đưa ra phía trước, rồi làm động tác xoay vặn cổ tay.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Đồ vật

đàn guitar

Bình Dương Đồ vật
2006

Tay trái xòe đặt ngửa ra trước cao ngang tầm vai trái rồi cử động các ngón tay đồng thời tay phải nắm, ngón cái chạm ngón trỏ đặt trước tầm ngực lòng b


Xem Video
giấy

Hải Phòng Đồ vật Giáo Dục
2006

Bàn tay trái khép, để trước tầm ngực, lòng bàn tay hướng vào trong, tay phải nắm bàn tay trái rồi vuốt từ cổ tay đến hết mu bàn tay trái.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Cần ThơNhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam