Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Quân sự 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải khép, đưa lên chạm bên trán phải, bàn tay xiên, lòng bàn tay hướng sang trái rồi kéo nhích tay ra trước. Sau đó tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa ra úp lên vai trái bốn lần từ trong bờ vai ra ngoài.
Advertisement


Advertisement