Hà Nội Hành động 2021


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyTỏ thái độ giận, không bằng lòng bằng cách làm như không cần đến nữa, không thiết nữa.

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tinTài liệu tham khảo

QIPEDC

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

Tâm sự
0pKD8I3h3VU

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động
2019

Hai tay làm ký hiệu như chữ T, đặt chéo tay nhau. Gập cổ tay 3 lần


Xem Video
cảm ơn

Bình Dương Hành động
2006

Bàn tay phải khép, để trước miệng lòng bàn tay hướng vào miệng rồi kéo đưa ra phía trước đồng thời đầu hơi cúi theo.


Xem Video
nghĩ

Bình Dương Hành động
2006

Tay phải nắm chừa ngón trỏ đặt ở thái dương, đầu hơi nghiêng, mặt diễn cảm.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hà Nội

lỗi

Hà Nội Tin học
2006

Tay phải nắm chạm nắm tay vào cằm, lòng bàn tay hướng vào cằm.


Xem Video
trợ giúp

Hà Nội Tin học
2006

Tay phải nắm chỉa ngón trỏ chỉ ra trước. Sau đó tay trái khép đưa ngửa ra trước, tay phải nắm đặt nắm tay lên lòng bàn tay trái rồi nhấc hai tay đưa vào s


Xem Video
mạng

Hà Nội Tin học
2006

Hai tay xòe bắt chéo nhau ở trước tầm mặt, tay trái đặt bên ngoài tay phải, lòng bàn tay hướng vào mặt rồi kéo hai tay vạt sang hai bên đồng thời kéo hạ ha


Xem Video


Nhà Tài Trợ