Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ động viên

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ động viên

Từ phổ biến

map-1741

mập

(không có)

bo-bit-tet-7448

bò bít tết

13 thg 5, 2021

chinh-phu-6914

chính phủ

31 thg 8, 2017

con-gian-6920

con gián

31 thg 8, 2017

ao-ho-1063

ao hồ

(không có)

cau-thang-1204

cầu thang

(không có)

cam-cum-6901

cảm cúm

31 thg 8, 2017

dem-2587

đếm

(không có)

ngay-cua-cha-7408

ngày của Cha

10 thg 5, 2021

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.