Cần Thơ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Các ngón tay phải chạm lên bắp tay trái rồi kéo gãi từ trên xuống tới cổ tay trái (thực hiện động tác nhiều lần)
Tài liệu tham khảo

VSDIC


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Cần ThơNhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam