Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm, ngón trỏ và ngón giữa chỉa ra hơi cong đặt mu ngón trỏ và ngón giữa tay phải sát má phải, rồi từ từ đẩy đẩy xuống tới cằm.