Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Màu Sắc 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải khép, ngón cái nắm vào lòng bàn tay , đặt tay lên trước miệng, lòng bàn tay hướng sang trái rồi đẩy tay hơi hạ xuống đồng thời bàn tay lắc nhẹ