Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Màu Sắc 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải khép, đưa tay lên chấm đầu ngón cái ngay đuôi lông mày phải, lòng bàn tay hướng ra trước rồi các ngón tay còn lại vẫy vẫy xuống.Sau đó úp bàn tay phải lên đầu nửa bên phải rồi vuốt tay ra đồng thời hạ xuống và tay uốn lượn.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác