Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Màu Sắc 2006


Cách làm ký hiệu

Ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út của tay phải xòe thẳng ra, ngón cái và ngón út nắm lại, lòng bàn tay hướng sang trái, đặt tay dưới cằm rồi đưa tay thẳng về phía trước đồng thời cử động tay qua lại.Sau đó các đầu ngón của hai tay chạm nhau, lòng bàn tay hướng vào người rồi kéo hai tay dang rộng về hai phía.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác