Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giáo Dục 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên chạm vào thái dương phải. Sau đó tay trái khép, úp trước tầm ngực, tay phải khép, đặt ngửa lên và đánh xoay một vòng trên bàn tay trái.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement