Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Trang phục 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ ra, đặt hai tay dang hai bên, lòng bàn tay hướng vào rồi kéo hai tay vào giữa tầm ngực , hai nắm tay sát nhau.

Advertisement


Advertisement