Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Nghề may - Đan 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải ngửa, lòng bàn tay hơi khum, đặt tay ngang thắt lưng phía trước rồi kéo tay vòng ra tới thắt lưng sau.

Advertisement


Advertisement