Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Nghề may - Đan 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Dùng hai ngón trỏ chạm vào hai bên vai rồi nhấc tay lên chạm trở lại.

Advertisement


Advertisement