Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Thời Gian 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm, chỉa thẳng ngón trỏ lên đặt chếch về bên trái rồi kéo về bên phải theo đường cong. Sau đó bàn tay phải khép đưa lên hờ bên má phải , các đầu ngón tay gần chạm thái dương phải rồi kéo ra ngoài.





Advertisement


Advertisement