Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Giáo Dục Thời Gian 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Để kí hiệu “nghỉ” Chụm các ngón tay phải đặt lên trán.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement