Hà Nội Giáo Dục Thời Gian 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm, chỉa ngón tay cái ra đưa qua chạm vào vai trái.Sau đó đưa bàn tay phải úp lên trán rồi kéo vuốt qua phải và đẩy hất bàn tay ra ngoài.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Giáo Dục

học kém

Hải Phòng Giáo Dục
2006

Các ngón tay phải chụm lại đưa lên chạm trán, sau đó tay phải nắm lại, chỉa ngón cái ra rồi đẩy ngón cái chúi xuống dưới đồng thời mặt nhăn diễn cả


Xem Video
kém

Hà Nội Giáo Dục Tính cách - Tính chất
2006

Tay phải đánh chữ cái K, đưa lên thái dương phải rồi kéo đưa xuống đặt giữa tầm ngực.


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Thời Gian

thứ tư

Bình Dương Thời Gian
2006

Tay phải nắm, chỉa thẳng ngón cái lên đặt dưới cằm rồi đẩy thẳng ra.Sau đó giơ số 4.


Xem Video
hôm qua

Bình Dương Thời Gian
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên, gõ vào thái dương phải hai lần.


Xem Video
thứ sáu

Bình Dương Thời Gian
2006

Tay phải nắm, chỉa thẳng ngón cái lên, đặt dưới cằm rồi đẩy thẳng ra.Sau đó giơ số 6 (tay phải nắm chỉa thẳng ngón cái lên).


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hà Nội

thiết bị nhập

Hà Nội Tin học
2006

Tay trái khép đặt tay ngửa trước tầm ngực, đầu ngón trái và đầu ngón trỏ của tay phải chạm nhau tạo lỗ tròn rồi dùng sống lưng bàn tay phải chặt lên l


Xem Video
trang web

Hà Nội Tin học
2006

Hai tay nắm, chỉa ngón cái và ngón trỏ của hai bàn tay ra, hai ngón đó chập lại, đặt hai tay gần nhau trước tầm ngực rồi kéo hai tay dang sang hai bên đồng th


Xem Video
đĩa cd

Hà Nội Tin học
2006

Tay trái cong các ngón tay lòng bàn tay hướng sang phải. Tay phải nắm để thừa ngón trỏ và chỉ xung quanh lòng tay trái


Xem Video


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam