Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Giáo Dục Thời Gian 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm, chỉa ngón tay cái ra đưa qua chạm vào vai trái.Sau đó đưa bàn tay phải úp lên trán rồi kéo vuốt qua phải và đẩy hất bàn tay ra ngoài.

Advertisement


Advertisement