Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Thời Gian Thời tiết 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải hơi khum, lòng bàn tay hướng vào mặt, đưa lên các ngón tay chạm bên trán phải.