Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Thời Gian Thời tiết 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái khép, đặt tay ngửa trước tầm ngực, tay phải khép dùng sống lưng bàn tay phải cắt trên lòng bàn tay trái đẩy từ trong ra trước.Sau đó hai cánh tay gập khuỷu, hai bàn tay nắm rồi đẩy run run hai nắm tay ra vô trước tầm ngực.