Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Tin học 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón cái lên đặt tay bên ngực trái rồi kéo sang phải. Sau đó tay phải đánh chữ cái D đưa ra trước rồi quay một vòng.

Advertisement


Advertisement