Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Giao Thông Vị trí - Nơi chốn 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay khép, các đầu ngón chạm với nhau , lòng bàn tay hướng vào nhau đặt tay giữa tầm ngực tạo dạng như mái nhà.Sau đó hai tay nắm lại, đưa ra trước, lòng bàn tay ngửa rồi thụt tay phải vào đồng thời đẩy tay trái ra trước và hoán đổi đẩy trở lại.

Advertisement


Advertisement