Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Thực Vật 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay trái các ngón chúm nhỏ lại, mũi hướng lên. Ngón trỏ và cái tay phải để vào giữa các ngón tay trái rồi làm động tác như lột vỏ (ba cái theo ba hướng).

Advertisement


Advertisement