Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay khép đưa ra trước, lòng hai bàn tay hướng vào nhau rồi vẩy vẩy hai bàn tay.

Advertisement


Advertisement