Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Giáo Dục Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái K, đưa lên thái dương phải rồi kéo đưa xuống đặt giữa tầm ngực.