Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Vị trí - Nơi chốn 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, đặt hai tay giữa tầm ngực, chỉa hai ngón cái và hai ngón trỏ ra sao cho hai đầu ngón cái chạm nhau và hai đầu ngón trỏ chạm nhau rồi kéo dần hai tay sang hai bên rộng bằng tầm vai đồng thời ngón cái và ngón trỏ chập lại.

Advertisement


Advertisement