Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Thực Vật 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Các ngón tay chúm lại đưa ra trước.

Advertisement


Advertisement