Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Ẩm thực - Món ăn 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái khép ngửa, các ngón tay hơi cong cong, đưa tay ra trước rồi lắc một cái, bàn tay phải khép ngửa đập lên lòng bàn tay trái hai cái.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác