Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón út xuống, hất rẩy ngón út ra ngoài.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Tính cách - Tính chất

giàu

Bình Dương Tính cách - Tính chất
2006

Tay phải nắm, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa xoe xoe vào nhau, sau đó ngón út và áp út nắm lại, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa chỉa ra tạo khoảng cách r�


Xem Video
ngon

Bình Dương Ẩm thực - Món ăn Tính cách - Tính chất
2006

Bàn tay phải áp má vuốt xuống mặt diễn cảm tươi vui.


Xem Video
sung sướng

Bình Dương Tính cách - Tính chất
2006

Bàn tay phải khép ngửa đặt sống tay phải bên ngực trái nhịp nhịp hai cái.


Xem Video
Nhà Tài Trợ