Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái xòe úp trước tầm ngực, bàn tay phải xòe úp đưa vòng từ ngoài vào trên bàn tay trái rồi chuyển bàn tay trái lên trên bàn tay phải.
Advertisement


Advertisement