Toàn Quốc Quân sự 2021


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyQuân nhân có quân hàm từ cấp uý trở lên.

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tinTài liệu tham khảo

QIPEDC

Ký Hiệu cùng phân loại Quân sự

quân chủng

Bình Dương Quân sự
2006

Hai tay nắm chập vào nhau. Sau đó đánh chữ cái Q và C.


Xem Video
kỷ luật

Bình Dương Giáo Dục Hành động Quân sự
2006

Hai tay khép, để sát nhau, úp trước tầm ngực rồi đẩy xoay hai vòng.


Xem Video
du kích

Bình Dương Quân sự
2006

Tay phải phất úp lên vai trái đồng thời tay trái úp vào ngực trái.Sau đó hai tay nắm, đặt ngửa nắm tay trái ra trước, đặt nắm tay phải trước tầm ngực ph�


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Toàn Quốc

ngang kích

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Dùng ngón cái và trỏ của hai bàn tay đặt hai bên ngực trên rồi kéo tay ra tới dưới nách.


Xem Video
hạ vai

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Đánh chữ cái H, rồi chữ cái A và dấu nặng. Sau đó các đầu ngón tay của hai tay chạm úp lên hai vai.


Xem Video
ráp đáy

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Hai bàn tay khép, áp hai lòng bàn tay vào nhau. Sau đó hai bàn tay khép, đặt úp tay phải ngang tầm mặt, úp tay trái ngang tầm cổ rồi kéo tay phải về bên phải đồn


Xem Video


Nhà Tài Trợ