Advertisement
Cần Thơ Tính cách - Tính chất 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa ra hơi cong, đưa lên chạm đầu ngón vào hai bên cánh mũi rồi kéo tay ra đồng thời đầu hơi cúi xuống và mắt nhìn theo tay.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Tính cách - Tính chất

rẻ
cheap

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ
2016

"Bàn tay phải làm theo hình dạng sau. Tay giơ cao ngang mặt. Bắp tay xuôi theo thân mình. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Kéo tay xuống đồng thời chụm hai ngón tay lại


Xem Video
già

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất
2006

Bàn tay phải nắm lại, đồng thời đưa lên cằm, rồi từ từ kéo xuống ngang ngực đồng thời đầu hơi cúi xuống.


Xem Video
kế tiếp

Bình Dương Tính cách - Tính chất
2006

Tay trái đặt trước tầm ngự lòng bàn tay hướng vào người, tay phải đặt ngoài tay trái, lòng bàn tay hướng vào tay trái rồi cùng nhúng nhẹ hai tay xuống hai l


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Cần Thơ
Advertisement

Advertisement


Tin Tức Mới Nhất

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam