Advertisement
Cần Thơ Tính cách - Tính chất 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm úp , chỉa ngón cái ra rồi đẩy chúi ngón cái xuống đồng thời mặt nghiêng sang trái.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Tính cách - Tính chất

rộng

Bình Dương Tính cách - Tính chất
2006

Hai lòng bàn tay hướng vào nhau, đặt giữa tầm ngực, hai đầu ngón trỏ chạm nhau, kéo vạt ra hai bên.


Xem Video
bình đẳng
equal

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ
2016

"Hai bàn tay cùng làm theo hình dạng bên. Hai tay đưa cao ngang cằm, đặt đối xứng nhau. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Các đầu ngón tay chạm vào nhau 2 lần. "


Xem Video
dài (thân áo)
long (body length)

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ Trang phục
2016

"Hai tay làm theo hình vẽ. Đặt tay trái ngang ngực. Lòng bàn tay hướng xuống đất. Tay trái ngang bụng dưới. Lòng bàn tay hướng lên trên. sau đó kéo bàn tay trá


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Cần Thơ
Advertisement

Advertisement

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam