Ngôn Ngữ Ký Hiệu vùng miền Huế489 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 441 đến 448 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang
tự lập

Huế
2021

Xem Video
tủ thuốc

Huế Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ lên, chạm hai đầu ngón với nhau đặt trước tầm cổ rồi kéo vẽ hình chữ nhật theo dạng cái tủ, sau đó hai ngón trỏ đưa lên


Xem Video


tự tin

Huế
2021

Xem Video
từ trái nghĩa

Huế
2021

Xem Video
từ tượng hình

Huế Giáo Dục
2006

Tay phải đánh chữ cái T, sau đó nắm lại, chỉa ngón trỏ và ngón giữa ra, hai ngón hơi cong đưa lên chạm hờ hai mắt rồi đưa ra trước.


Xem Video
từ tượng thanh

Huế Giáo Dục
2006

Tay phải đánh chữ cái T, sau đó nắm tay lại, chỉa ngón trỏ ra chạm tai phải, đưa tay ra vô hai lần.


Xem Video


489 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 441 đến 448

Nhà Tài Trợ