Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Gia đình - Quan hệ gia đình 2016


Tiếng anh: brother

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ sau. Đặt ngón trỏ và ngón giữa chạm vào cằm. Đầu ngón  tay hướng lên. Cụp 2 ngón tay lại rồi kéo tay phải lên và chuyển cho bàn tay nằm ngang, ngón cái hướng lên trên.