Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Trang phục 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm vào áo. Tay phải giơ cao trước mặt đưa qua phải qua trái nhiều lần.
Advertisement


Advertisement