Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Trang phục 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay làm động tác khoác áo. Tay phải đánh chữ cái K.