Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Toàn Quốc Số đếm 2006


Cách làm ký hiệu

Giơ ba ngón tay lên (ngón trỏ, giữa và áp út)
Advertisement


Advertisement