Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Gia đình - Quan hệ gia đình 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ đặt nằm ngang lên phía mép miệng bên trái rồi kéo từ trái sang phải, sau đó ngón trỏ tay phải đưa chỉ ra ngoài về phía bên phải.

Advertisement


Advertisement