Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Đồ vật 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái nắm lỏng, chỉa ngón áp út ra đặt trước tầm ngực, các ngón tay phải chụm lại đặt ngay đầu ngón áp út rồi đẩy vào tới chỗ đeo nhẫn, sau đó tay phải đánh chữ cái B.
Advertisement


Advertisement