Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chừa ngón trỏ và ngón giữa, lòng tay úp xuống, đặt dưới cằm, kéo từ trái qua phải.