Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái đánh chữ cái B rồi chuyển sang chữ cái T đồng thời bàn tay phải úp lên bắp tay trái.
Advertisement


Advertisement