Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Thời tiết Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải khép, lòng bàn tay hướng qua trái, ngón cái nắm vào, đặt tay giữa trán rồi kéo xuống chạm cằm.