Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Hai ngón trỏ làm thành dấu chữ thập đưa lên trán. Bàn tay trái hạ xuống để ngửa trước ngực, hai ngón trỏ và giữa tay phải đặt nằm vào lòng bàn tay trái.