Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phài nắm, chỉa ngón trỏ lên đặt giữa miệng rồi đẩy tay ra trước.Sau đó hai tay vỗ vào nhau hai lần.
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement