Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Tính cách - Tính chất 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Các ngón tay phải mở xòe, ngón cái và trỏ chạm nhau tạo hình tròn nhỏ, đưa tay cao hơn tầm vai rồi kéo thẳng tay xuống.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement