Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Con vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, ngón trở và ngón giữa hướng ra trước, hai ngón hở ra rồi nhấp khép lại. Tay phải giữ y vị trí, tay trái nắm chỉa ngón trỏ ra đẩy hướng đầu ngón trỏ chúi xuống.
Advertisement


Advertisement