Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Gia đình - Quan hệ gia đình 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải khép, các ngón tay đưa lên chạm cằm.Sau đó tay trái khép đưa ngử ra trước, tay phải khép úp lên lòng bàn tay trái.Sau đó tay phải đưa ra trước số 2.

Advertisement


Advertisement