Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

SSLI - Nhóm phiên dịch Ngôn Ngữ Ký Hiệu Sài Gòn
Thành Phố Hồ Chí Minh Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2019


Tiếng anh: male genitals

Cách làm ký hiệu

Các ngón của 2 tay duỗi thẳng khép, long bàn tay trái hướng ra trước, tay phải chạm bụng ngón tay vào đầu các ngón tay trái, chuyển động từ ngón cái đến ngón út + ký hiệu S + ký hiệu D + ký hiệu "phái nam/con trai" + ký hiệu "của bạn".
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement