Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Hành động 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm đặt chồng lên nhau. Sau đó hai tay xòe rộng giơ lên cao ngang tầm đầu, lòng bàn tay hướng về trước đồng thời thân người co thấp xuống lệnh về một bên.

Advertisement


Advertisement