Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Hành động 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm lại và đặt chồng lên nhau. Tay phải nắm lại dùng hai ngón trỏ và cái bấm vào cổ.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement